ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ