ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดโรงพยาบาลเสนา ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา