ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (พนักงานช่วยเหลือคนไข้/วิศวกรโยธา/นิติกร)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (พนักงานช่วยเหลือคนไข้/วิศวกรโยธา/นิติกร)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนิติกร

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเสนา