ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลเสนา

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๑๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)