ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด ชนิดแปลผลอัตโนมัติ พร้อมชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง