ที่อยู่

เลขที่ 51 ม.1 ถ.สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด

ต.เจ้าเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รหัสไปรษณีย์ 13110

โทรศัพท์

035-352380,035-743862

โทรสาร

035-743843

อีเมล์

วัน เวลา ให้บริการ

ในเวลาราชการ

จันทร์ – ศุกร์        8.30 น. – 16.00 น.

นอกเวลาราชการ

จันทร์ – ศุุกร์       7.00 น.- 8.30น. และ 16.30 น. – 20.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์     8.30 น. – 20.30 น.

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง  โทร. 1669

แนะนำติชมโรงพยาบาล