งบทดลอง เดือนเมษายน 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ จ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

FacebookTwitterLine

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์ สลายต้อกระจก (ACTIVE FMS PACK, BASIC) จำนวน 700 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือดแบบ ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

FacebookTwitterLine