ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อข้อเข่าชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน ๑ ชุด

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือนเมษายน 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือน มีนาคม 2563

FacebookTwitterLine

งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์แย็ก จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ จ้างตรวจเอกซเรย์ (X-Ray)

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

FacebookTwitterLine