ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๓ รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre – Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๓ รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๗,๘๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ ยา MEROPENEM 1 GM จำนวน ๑๒,๐๐๐ vail ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อข้อตะโพกมีเบ้าแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน ประมาณ 20 ชุด

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine