ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๑๒,๕๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๗,๘๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ชุด

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ ยา CEFUROXIME ๕๐๐ MG จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกส่วนต้นแขนและข้อศอก จำนวน 6 รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกส่วนต้นขา และ หน้าแข้ง จำนวน ๖ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก และ ข้อ จำนวน ๗ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (Single piece intraocular lens) จำนวน 600 ชิ้น

FacebookTwitterLine