ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรม จำนวน 6 รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ ซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกส่วนต้นแขนและข้อศอก จำนวน 6 รายการ

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูกส่วนต้นขา และ หน้าแข้ง จำนวน ๖ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก และ ข้อ จำนวน ๗ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน ๓ รายการ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลเสนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ (Single piece intraocular lens) จำนวน 600 ชิ้น

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

FacebookTwitterLine

แผนการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ 67,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

FacebookTwitterLine

แผนการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง (อาคาร 100 ปี สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

FacebookTwitterLine

แผนการจัดจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวนประมาณ 258,000 กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ 2565

FacebookTwitterLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน ๗,๔๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

FacebookTwitterLine