ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น(อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก ๓ ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น (อาคาร ๔๐ ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น (อาคาร 100 ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก 3 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (อาคาร 40 ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 งาน

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น (อาคาร 100 ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก 3 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (อาคาร 40 ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 งาน

ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จำนวน 4 ตำแหน่ง)