วิสัยทัศน์:

องค์กรชั้นนำด้านสุขภาพที่รวมพลังชุมชชน  เพื่อประชาชนสุขภาพดี

เบอร์โทรศัพท์ : 0614235522

อีเมลล์ : tanade@gmail.com

ส่งข้อความ