วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันเดียวกัน เวลา 7.30 น.  นายแพทย์อำนวย ชิตาพนารักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  โดยมีนางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา