วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยนายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธี พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดเจ้าเจ็ดนอกตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา