วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเสนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าเจ็ด ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโครงการอบรมถวายความรู้ด้านวิปัสนากรรมฐานแก่พระนวกภูมิ ประจำปี 2565 คณะสงฆ์อำเภอเสนา ณ วัดเจ้าเจ็ดนอก และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ในการนี้โรงพยาบาลเสนาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนา และ รพ.สต.ในพื้นที่ ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเสนา ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีน สามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน