วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 และงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่ 4 โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4  ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา