วันที่ 23  มิถุนายน 2565  นายแพทย์ธเนศ   ดุสิตสุนทรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  พร้อมคณะกรรมการ Service plan บริจาคอวัยวะและดวงตา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคอวัยวะ และดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา