Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น (อาคาร 100 ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก 3 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (อาคาร 40 ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 งาน