Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ จ้างซ่อมแซมปรับปรุง ประตูโรงสูบน้ำภายในโรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 งาน