ข้อมูลทั่วไป

 • มะเร็งอันดับที่  1 ในผู้หญิง
 • -พบ 40/100000 คน และแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

ปัจจัยเสี่ยง

 • รับประทานยาคุมกำเนิดนานกว่า 4 ปี ก่อนตั้งครรภ์แรก
 • เริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุ <12 ปี
 • หมดประจำเดือนเมื่ออายุ >50 ปี
 • บุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี
 • เลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมรวมกันน้อยกว่า 3 เดือน
 • ได้รับรังสีบริเวณหน้าอกประวัติคนในครอบครัว เป็นมะเร็งเต้านมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเป็นประจำ

 

อาการเบื้องต้นที่พบได้

 • คลำพบก้อนบริเวณเต้านม หรือรักแร้
 • เจ็บในเต้านม
 • มีของเหลวออกจากบริเวณหัวนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเลือด
 • ความผิดปกติของหัวนม เช่น แผลที่หัวนม หัวนมบุ๋มที่เกิดขึ้นใหม่
 • ความผิดปกติของผิวหนังที่เต้านม เช่น ผิวหนังลักษณะผิวส้ม

การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

 • การซักประวัติ และ ตรวจร่างกาย
 • การตรวจแมมโมแกรม และ อัลตราซาวน์
 • การตรวจทางพยาธิวิทยา

 

 

ไม่ทำ แมมโมแกรม+อัลตราซาวน์ได้หรือไม่???

คำตอบ   ไม่ควร……    เพราะ 4% ของคนไข้มะเร็งเต้านม เป็นทั้ง 2 ข้าง

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

 • อายุ มากกว่า 40 ปี
 • ตรวจเต้านมเองทุกเดือน

 • ตรวจเต้านมโดยแพทย์ ทุก ปี

 • แมมโมแกรม และ อัลตราซาวน์ ทุก ปี

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 • ทำให้ทราบถึงความผิดปกติบริเวณเต้านม
 • ควรตรวจเป็นประจำทุกเดือน
 • ควรตรวจหลังประจำเดือนวันแรก ประมาณ 10 วัน
 • ถ้าไม่มีประจำเดือนแล้ว ให้กำหนดวันใดก็ได้ในการตรวจ