วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2564” พร้อมร่วมขบวนการแสดง “วิเทศอโยธยา วีรกษัตรา ศาสน์ ศิสป์ วัฒนาอมร” ริ้วขบวนที่ 2 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำขบวนโดย นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา