วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ท่านที่ 12 ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำทางด้านการเงินและการคลังแก่โรงพยาบาลเสนา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา