วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลเสนาเข้ารับการสัมภาษณ์จากมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) แบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ( Web conference) ในหัวข้อ ระบบการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย โดยนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะทำงาน และตัวแทนผู้มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เข้าร่วมการสัมภาษณ์  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา