วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเสนา นำโดยนายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา นายภัทรชัย หาญวิศิษฏ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเสนา เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอเสนา ณ อาคารพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอเสนา โรงพยาบาลเสนา ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้การดูแลของดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรณธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายแพทย์ณัฎฐพล เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสนา นายเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา  แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลเสนา  ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่บริจาคกล้องวงจรปิดไร้สาย จอมอนิเตอร์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่นอน หมอน เตียงสนาม พัดลม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอเสนา เจ้าหน้าที่ของอำเภอเสนา  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเสนาและสาธารณสุขอำเภอเสนา เจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพเสนา เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 เป็นต้นไป