วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเสนา นำโดยนายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา นายภัทรชัย หาญวิศิษฏ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเสนา ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา คุณเกียรติศักดิ์ ชั้วทอง สาธารณสุขอำเภอเสนา คุณประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา และผู้เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) อำเภอเสนา เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์และไม่มีอาการ(สีเขียว) ระหว่างรอนอนโรงพยาบาล สามารถพักคอยเพื่อรอเตียง  และสำหรับผู้ป่วยโควิด หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วอาการดีขึ้นคงที่ รอจำหน่ายกลับบ้าน ซึ่งเป็นการแยกผู้ป่วยออกจากบ้านก่อนเข้ารับการรักษาและรอกลับบ้าน ณ อาคารพื้นฐาน วิทยาลัยการอาชีพเสนา