วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.วัฒน์ชัย      จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานการประชุมหารือการวางแผนแนวทางการดูแลและบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการรพ.และผู้บริหารของรพ.ในโซนนาคราชซ้าย (รพ.เสนา,รพ.บางไทร,รพ.บางซ้าย,รพ.ผักไห่,รพ.ลาดบัวหลวง) ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม