วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.วัฒน์ชัย    จรูญวรรธนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมด้วยพญ.จิรัฏฐศรี     สุวรรณบำรุงชัย    แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลเสนา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรางจรเข้  เป็นวิทยากร โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคโควิค – 19 แก่ผู้สูงอายุในตำบลรางจรเข้ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้