วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ นายแพทย์พีระ  อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยแยกโรค1 และหอผู้ป่วยแยกโรค2 ซึ่งเปิดให้บริการเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีปริมาณมากขึ้น  พร้อมเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา