วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายวัชรินทร์   รื่นถวิล นายอำเภอเสนา เยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนโควิด – 19 ซึ่งวันนี้ให้บริการเข็มที่2 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา  อสม.และผู้ปฏิบัติงานด้านหน้า และเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่จะได้รับการฉีดรอบแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564   ณ โรงพยาบาลเสนา