เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลเสนาจัดงาน “ครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลเสนา” ดร. นพ. วัฒน์ชัย    จรูญวรรธนะ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป สักการะพระพุทธเสนาโรคาพินาศ(หลวงพ่อปลอดโรค) พระพรหม พระภูมิ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าความดี และสิ่งที่ภาคภูมิใจ จากคนดีศรีเสนา มอบรางวัลคนดีศรีเสนา และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ ณ ห้องบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา