Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔