วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในส่วนของอำเภอเสนา คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีงานวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายจักรพันธ์ ดำคุ้ม ปลัดอำเภอ (รักษาราชการแทนนายอำเภอเสนา) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา