วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม จากสหสาขาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing : New Normal Health System) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมกันนี้ คุณบังอร การวัฒนี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม นำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขาโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 4 เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเสนา ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร