Name File
ประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิก ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดโรงพยาบาลเสนา ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา