Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับสัญญาณภาพของกล้องส่องตรวจกระเพราะอาหาร จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง