วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร (รับน้อง) เพื่อต้อนรับบุคคลากรใหม่ทุกระดับของโรงพยาบาลเสนา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรใหม่ มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ผูกข้อมือรับขวัญ ต้อนรับเข้าสู่โรงพยาบาลเสนาอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา