วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ร่วมโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตำบลบ้านโพธิ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา