วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

 คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมอายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับแพทย์หญิงสีวิลา พิพัฒนนันท์  แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( ตรต.) ในการตรวจหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาล จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม