วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ  หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   และในวันเดียวกัน ช่วงเช้า  คุณวัฒนา เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  ช่วงเย็น คุณณัฐวัฒน์  ฤกษ์ชัยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  นายแพทย์ณัฏฐพล  เผด็จสุวันนุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ให้บริการประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตใหม่ภายใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” พร้อมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีจอมราชา  โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ  ที่ว่าการอำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา