วันที่  4 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563  โดยนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม  นายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา กล่าวรายงาน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามในช่วงเข้าพรรษา  และมีการรณรงค์การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19  ณ วัดจระเข้ไล่  ตำบลดอนทอง  อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา