วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 4 สระบุรี ( อปสข.เขต 4 ) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  พร้อมนำเสนอการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ และติดตามรายงานโครงการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะที่ 1 ปีที่ 3 โรงพยาบาลเสนา ในการประชุม คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เขต 4 สระบุรี  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน นวัตกรรมช่วงโควิด-19 ARI Clinic  ห้องหัตการแรงดันลบอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ห้องคลอด ศูนย์ประกันสุขภาพ และห้องแยกโรคสำหรับผู้ติดเชื้อโรคระบาด  โรงพยาบาลเสนา