วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ ธนาคารออมสินภาค 14  และชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน โดยคุณดำรงค์ จินตนา ผู้อำนวยการภาค พร้อมทีมเป็นผู้แทนบริจาคถุงผ้า จำนวน 150 ใบ แอลกอฮอล์เจล จำนวน 100 หลอด   สำหรับใช้ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลเสนา  ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด