เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเสนา เข้าร่วมโครงการ “Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ”ต้านโควิด19 นำโดย นายอนุกูล   เรือนแก้ว  นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ เป็นเชิงสัญลักษณ์ของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของอำเภอเสนา เทศบาลเมืองเสนา สถานีตำรวจภูธรเสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน 3 ศาสนา  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ พร้อมด้วยนายแพทย์นิติ   เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ อำเภอเสนา