Name File
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา และชมรมจริยธรรม ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย(ตลาดบ้านแพน จำนวน 12 ครัวเรือน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา และชมรมจริยธรรม ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เลี้ยงอาหารกลางวัน  พร้อมให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอัคคีภัย(ตลาดบ้านแพน จำนวน 12 ครัวเรือน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา