นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมีนายแพทย์นิติ    เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณตลาดบ้านแพน(บ้านเกิดเหตุไฟไหม้) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา