วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  คุณวัฒนา   เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมทีมผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับพร้อมปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ จำนวน 9 คน ประจำปี 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา