วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเสนา ขอขอบคุณ บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) นำโดย แพทย์หญิงเยาวลักษณ์   จินดาบรรเจิด  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา บริจาคสนับสนุนหน้ากากอนามัย KN95 จำนวน 1,000 ชุด โดยมีนายแพทย์นิติ    เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา รับมอบ

ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา