Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง