วันที่ 22 เมษายน 2563 นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกไข้หวัด (ARI) หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative pressure) และการเตรียมความพร้อมทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา