เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายแพทย์อัศวิน รุ่งพัฒนกิจชัย อายุรแพทย์โรคไต พร้อมคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย รับบริจาคดวงตา จากครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสายตา

โรงพยาบาลเสนาขอเชิดชูเกียรติ คุณวีรวัฒน์ สัญญา (ผู้เสียชีวิต) ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณครอบครัวผู้บริจาคดวงตามา ณ โอกาสนี้