1. วิธีใส่ชุด PPE 

 

 

 

2.วิธีถอดชุด PPE

 

 

 

 

 

3.วิธีใส่ชุด PPE แบบเสื้อกราวด์

 

 

4.วิธีถอดชุด PPE แบบเสื้อกราวด์