วันที่ 14 เมษายน 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกราบขอพรพระพุทธเสนาโรคาพินาศ (หลวงพ่อปลอดโรค) พร้อมสรงน้ำ เปลี่ยนผ้าห่มองค์พระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามธรรมเนียมปฏิบัติ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา