วันที่ 9 เมษายน 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 คลินิกไข้หวัด (ARI) หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward) ห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative pressure) และการเตรียมความพร้อมทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา