Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓